Zapytania cenowe

Fundacja Baltic Natura informuje, że poszukuje dostawców usług związanych z realizacją Małych Projektów :

* Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko – niemieckim
* Polsko-niemiecki szlak obiektów sakralnych
* Pociągiem do współpracy – bogata historia kolejnictwa polsko-niemieckiego pogranicza
* „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?”
* Razem chronimy klimat na pograniczu polsko-niemieckim
* Jedziemy razem pociągiem – historia kolejnictwa polsko-niemieckiego pogranicza
* Młyny i wiatraki – nasze wspólne dziedzictwo kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim