Młyny i wiatraki – nasze wspólne dziedzictwo kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim

Informujemy o zakończeniu projektu, w ramach którego przeprowadzono szereg działań na rzecz współpracy miłośników wiatraków i młynów z Polski i Niemiec, obejmujących wspólną historię związaną z zagospodarowaniem obiektów. Uczestnicy projektu rozpoczęli jego realizację od spotkania integracyjnego w Barlinku, gdzie była możliwość poznania się i wymiany doświadczeń. Kolejnym działaniem był wyjazd studyjny szlakiem młynów i wiatraków po niemieckiej stronie (Boitzenburg, Gollmitz, Storkow i Greiffenberg). Następnie zorganizowano Seminarium poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie praktycznego utrzymania i wykorzystania obiektów.

Mieszkańcy pogranicza mogli też zapoznać się z plenerową wystawą obejmującą historyczne młyny i wiatraki. Uzupełnieniem projektu były publikacje (folder i mapa zabytków techniki) oraz film przedstawiające tematykę projektu.

Podsumowaniem projektu była KONFERENCJA w Kulicach, podczas której zaprezentowano wiele interesujących referatów związanych z młynami i wiatrakami w Euroregionie Pomerania.

Partner: Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg e.V.

Dofinansowanie z programu współpracy transgranicznej Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska (Euroregion Pomerania) 85 % wartości projektu tj. 23.936,59 EUR + budżet Państwa 1.408,03 EUR.

Zapraszamy na rajd rowerowy do Pasewalk

Zapraszamy na podsumowanie projektu pn. „Razem chronimy klimat na pograniczu polsko-niemieckim”, którym będzie rajd rowerowy w Pasewalk (niedziela...

ZAPRASZAMY na konferencję

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt współpracy polsko-niemieckich miłośników kolei. Odbędzie się ona w sobotę 16 czerwca 2018 w...